Băng giấy và máy bó ngày càng được người dùng ưa chuộng?